Vrijwaring - noroma.nl

Ga naar de inhoud
Vrijwaring

U ontving een e-mailbericht van noroma.nl Dit e-mail bericht en eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten, en/of informatie die is beschermd door een beroepsgeheim en/of informatie die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Elke vorm van verspreiding, vermenigvuldiging of ander gebruik door anderen dan geadresseerden is niet toegestaan. Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen verzoeken wij u dringend ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. U kunt hierover per e-mail  contact met ons opnemen.
Het e-mail bericht is bij verzending gecontroleerd op computervirussen. Toch raden wij u aan eventuele bijlagen voor het openen opnieuw op mogelijke besmetting met computervirussen te controleren.Noroma.nl stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van het door u ontvangen bericht, noch kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend.


Vriendelijk dank u voor uw medewerking.

Terug naar de inhoud