De Vonk Noordwijkerhout

Het ligt niet in de bedoeling van de webmaster om plagiaat te plegen met al deze oude gegevens. Wij zijn dan ook op zoek naar de schrijver(s) van deze historisch documenten en de makers van al die mooie oude foto's.


home Vakantiehuis Vormingscentrum Glas in lood ramen Foto,s Bouwtekeningen De Blauwdotter Contact downloads Vonkers vertellen

Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van het vormingscentrum de Vonk te Noordwijkerhout.
Het leek de staf een goed idee om deze belangrijke gebeurtenis vergezeld te doen gaan van een beknopte publikatie, waarin aandacht gegeven zou worden aan het ontstaan en de ontwikkeling van het werk, alsmede aan de tot standkoming van de oud- en nieuwbouw van de Vonk.

Over het werk is reeds meerdere malen geschreven. Wij hebben gebruik gemaakt van dit materiaal en er een selektie uit gemaakt. Dit boekje bedoelt dan ook geenzins een volledig overzicht te geven. Wij hebben getracht de grote lijnen van het verleden te beschrijven omdat de Vonk, zoals zij nu is, herkenbaar is in een traditie van vele jaren. Daarnaast wordt uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop het vormingswerk zich de laatste jaren heeft ontwikkeld.

Een uitgave bij gelegenheid van de opening van de nieuwbouw is voor de staf tevens aanleiding om een en ander te vertellen over de oudbouw. Het ontwerp van architekt Oud kent vele bijzonderheden en is voor menig student voorwerp van studie geweest. De nieuwbouw is nog maar net voltooid maar heeft met de oudbouw gemeen dat het wel iets bijzonders is en zeker de moeite waard om wat langer bij stil te staan.

Tot slot: dit boekje is door verschillende mensen geschreven, ieder vanuit een eigen invalshoek. Dit betekent dat er verschillen in stijl zijn te bespeuren in de diverse bijdragen. Wij hopen dat het geheel leesbaar genoeg is om een beeld te geven van de Vonk door de loop der jaren heen.
Noordwijkerhout, augustus 1980

Hier kunt u het hele boekje lezen

vormingscentrum de vonk.swf