Privacy - noroma.nl

Ga naar de inhoud
Privacy verklaring

Laatst veranderd op: dinsdag 10 april 2014
noroma.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd .
Wijzigen van de privacy verklaring
noroma.nl behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden bekend gemaakt. noroma adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Terug naar de inhoud