heerlijk ontspannen bij een lekkere Port
Home De Douro Vallei Organisaties Contact
De historie van Port

Wat wij al lang kennen als port en de Portugezen als porto, behoort samen met champagne en sherry tot het oorspronkelijke drietal van de grote “bewerkelijke” wijnen. Elk van deze drie wijnen is een met zorg bewerkt resultaat van een natuurlijk product van z’n streek. Het bewerken gebeurt met de bedoeling de kwaliteit te verhogen die op de achtergrond al aanwezig is. Aangezien zoiets zeer kapitaalintensief is, o.a. omdat er grote voorraden voor langere tijd moeten worden aangelegd, heeft de handel zich geconcentreerd in handen van handelshuizen.

Portwijnen afkomstig van één enkele wijngaard en zelfs portwijnen van één enkele oogst zijn uitzonderingen in een branche die bestaat bij de gratie van al lang bestaande, niet veranderde blends (typen en merken). Port bestaat meestal uit een mengsel van wijnen van verschillende wijngaarden, druivenrassen en jaargangen, waaraan zuivere wijnalcohol is toegevoegd.


Om van port te kunnen genieten is het goed iets van de geschiedenis en het ontstaan van blends af te weten. Hierna volgt daarom een opsomming van de belangrijkste feiten uit de geschiedenis.


* 1675 Eerste aanduiding van “Port Wijn” door  

  Ribeiro Macedo.


* 1703 Portugal ondertekende het Verdrag van Methuen met Groot  Britannië.

Dit zou later van doorslaggevend belang blijken te zijn voor de toekomstige export-handel van Port Wijn, aangezien het verdrag aan de  Portugese wijnen een voordeliger tarief van invoer- belasting oplegde dan aan de Franse wijnen. Het volume van de export nam sterk toe van 8.000 pipes in 1715 tot 19.000 pipes in 1749. Deze enorme vraag leidde geleidelijk aan tot overproductie en lage prijzen, die de reputatie van Douro /Port Wijnen schaadde.


* 1755 - 1756 Eerste demarcatie van het Douro gebied voor de productie van wijn.

Vanwege de crisis door overproductie en verslechtering van de reputatie van Douro wijnen, beval de Markies de Pombal (de toenmalige Premier) de delimitatie van het Douro gebied. De regels waren behoorlijk strikt: de streek werd in zijn geheel gemerkt met stenen, de kwaliteit van de wijn werd gecontroleerd, de prijzen werden vastgesteld, het gebruik van "baga" (vlierbes) om kleur aan de wijn te geven werd verboden, etc. Eventuele overtreders werden bedreigd met strenge straffen, zelfs de dood.


* 1862 - 1870 Crisis door Phylloxera.

Phylloxera (een kleine luis, die de wortels van de wijnrank aanvreet, waardoor deze uit-droogt en sterft) verwoestte vrijwel alle wijngaarden in de Douro streek. De  crisis in de wijnsector was zeer ernstig. De oplossing kwam van de Amerikanen, die een wortel-stam
ontdekten die bestand was tegen Phylloxera die, geënt met de traditionele Douro variëteiten, de herbeplanting van de wijngaarden mogelijk maakte.

* 1907 – 1908 Tweede demarcatie van het Douro gebied.

Door de crisis die werd veroorzaakt  door de Phylloxera plaag ontstond er behoefte om de grenzen van het gebied  opnieuw te definiëren: dit werd bereikt door de tweede demarcatie.


* 1921 Derde en huidige demarcatie van het Douro gebied.

Deze wijzigde de voorgaande demarcatie enigszins en definieerde de huidige grenzen van de gebieden. Het oppervlak van het  afgebakende gebied is niet veranderd.


* 1926 Opzetten van het Entrepot.  

Een gebied van Vila Nova de Gaia werd exclusief aangewezen voor  het opslaan, rijpen en verschepen van Port.


* 1932 Ontstaan van de associatie van telers.

De telers van het Douro-gebied, gewoonlijk bekend als "Casa do Douro", verenigen zich. Het is een regionale coöperatieve vereniging die alle telers in het gebied registreert en alle aspecten van de productie van Port  Wijn in het Douro gebied reguleert.


* 1933 Het ontstaan van nog 2 associaties.

Ontstaan van het "Grémio" van de Port verschepers.

Ontstaan van het Port Instituut (de "V.I.P.") - een instelling die werd opgezet om de Port Wijn te controleren, de kwaliteit te garanderen, de relatie tussen  telers en verschepers-  verenigingen te reguleren, technische studies en onderzoek te laten uitvoeren, en om de     groei van de Porthandel te bevorderen.


* 1941 Instelling van het verplichte gebruik van het Garantie Stempel op de flessen.


* 1966 Het aan banden leggen van de hoeveelheid Port Wijn.

Bepaling van de maximale hoeveelheid die iedere handelaar per jaar mag leveren om de juiste rijping voor de toekomst te kunnen garanderen.


* 1974  Gremio wordt gewijzigd in Port Wine Shippers Association  

Het Port en Wijn Instituut krijgt het exclusieve recht om neutrale alcohol te verstrekken aan de verbouwers. Vestiging van het Regua entrepot.