Home Wijn Wijn temperatuur wijnetiketten Openen wijn Wijn proeven

Ook Frankrijk kent een aantal kwaliteitsklassen, maar de indeling daarin wordt niet, zoals in Duitsland per partij flessen, maar per gebied toegekend. De wijnen uit een bepaalde streek, gemeente of wijngaard moeten dus aan zekere eisen voldoen.


Verplichte etiketteringsvoorschriften voor alle E.E.G.-landen zijn:

- soort(1)

- inhoud (2)

- alc. gehalte in %vol. (3)

- naam bottelaar/producent of H.P.A.-codenummer (4)


Vaak wordt op een frans etiket vermeld:

- de herkomst (5)

- de kleur (6)

- andere toevoegingen.


Bij hogere klassen (soorten) zijn andere en meer verplichtingen.

Daarom is hetvoor franse etiketten van belang de klasse-indeling

te kennen. Deze wordt dan ook altijd op het etiket aangegeven.

Staat er niets op het etiket, dan mag worden aangenomen dat

het om een zeer eenvoudige Vin de table gaat.


De klasse-indeling is als volgt:

a) Vin de table (zonder geografische herkomstaanduiding),

    of Vin C.C. Het enige wat hierbij gecontroleerd  wordt is of het inderdaad wijn is.

b) Vin de table, of Vin de Pays. De wijn moet afkomstig zijn uit de streek die op het etiket vermeld staat en

   minimaal 9 vol%alcohol bevatten. Deze wijnen moeten door deskundigen proeftechnisch worden

   goedgekeurd.

c) VDQS (Vins délimités de qualité supérieure).

   Bij deze wijn is altijd het VDQS-zegeltje afgedrukt. Om dit te mogen gebruiken zijn de volgende

   bepalingen van kracht:

   - De herkomst (de wijn moet uit een bepaald, nauwkeurig omschreven gebiedkomen).

   - De druiverassen zijn voorgeschreven.

   - De maximaal toegestane opbrengst per hectare is voorgeschreven.

   - Er geldt een minimaal alcoholgehalte.


d) Appellation d'origine contrôlée. Een Appelation is een gevestigde, beschermde naam, met eisen waaraan

    men elk jaar maar weer moet zien te voldoen. De wet schrijft het volgende voor:

    - De wijnen moeten komen uit een bepaald nauwkeurig omschreven wijngebied.

    - Het alcoholgehalte van de wijn moet een bepaald minimum behalen. Per wijngebied is dit gehalte

      verschillend.

    - Er moeten bepaalde, met name genoemde druiverassen gebruikt worden.

    - Elk wijngebied kent een maximaal toegestane opbrengst per hectare.

    - Een bepaald aantal wijnstokken per hectare mag niet worden overschreden. Ook de manier van

      Planten en de plantafstand van de wijnstokken enzelfs de wijze van snoeien is voorgeschreven.


Het lezen van een wijnetiket Het Franse wijnetiket